ჩვენ გთავაზობთ

შპსმისო ფინკრედიტი გთავაზობთ მიიღოთ დაფინანსება უძრავი ქონების გარანტიით.

სესხის ზოგადი პირობები
 • ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი2 %

 • სესხის ვადა: 2თვიდან –5წლამდე

 • სესხის ვალუტა:აშშ დოლარი

 • სესხის მაქსიმალური თანხა:50,000 ლარის ექვივალენტია შშ დოლარი.

სესხის უზრუნველყოფა:
სესხის დაფარვის გრაფიკი:
სესხის გასაცემად საჭირო დოკუმენტაცია:

სესხის ზოგადი პირობები:

   • ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი2 %

   • სესხისვადა: 2თვე

   • სესხისვალუტა:აშშდოლარი

   • სესხისმაქსიმალურითანხა:50,000 ლარისექვივალენტიაშშ დოლარი

   • სესხისუზრუნველყოფა: უძრავიქონება (საცხოვრებელიბინა, სახლი, კომერციული, სავაჭროფართი, აგარაკი, მიწისნაკვეთი)

   • პირველი თვე: იფარება მხოლოდ პროცენტი.

   • მეორე თვე: იფარება პროცენტი პლიუს ძირი სრულად.

ოქროსა და ძვირფასი ქვების ლომბარდი – 2%

    • ყოველთვიურისაპროცენტოგანაკვეთი2%

    • სესხის გაცემისსაკომისიო0%

    • სესხისვადა 1 თვიდან -6თვემდე

დაფარვის ფორმა:

    • მხოლოდ %

სესხისუზრუნველყოფა:

    • ოქრო და ძვირფასი ქვები

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

   • პირადობისმოწმობა

ოქროს შეფასების ტარიფები (აშშ დოლარი)
პრობი345500567800987999
ფასი121213151718

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფინკრედიტი გთავაზობთ

ავტო ლომბარდს ახალი ან მეორადი ავტომობილის უზრუნველყოფით, ავტომობილის მართივს ან გაჩერების უფლებით,დაზღვევის მოთხოვნისგარეშე შემდეგი პირობებით:

ავტოლომბარდი მართვის უფლებით
     • ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი3,5%.

     • სესხისვადა 1 თვიდან -6თვემდე.

     • სესხისმაქსიმალური თანხა: 10 000 აშშდოლარი.

     • სესხისგაცემისსაკომისიო2-3%.

დაფარვის ფორმა:

   • მხოლოდ %.

   • პროცენტის და ძირითადი თანხის ნაწილის თანაგადაფარვა.

სესხის უზრუნველყოფა:

   • ავტო სატრანსპორტო საშუალება.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

   • პირადობის მოწმობა.

   • ავტომობილის ტექპასპორტი.

   • სხვა საჭირო დოკუმენტაცია ინდივიდუალური შემთხვევიდან გამომდინარე.

.

ავტოლომბარდი მართვის უფლების გარეშე

logoმოკლევადიანი სესხი მიმდინარე ვალდებულებების დასაფარავად. სესხის ვადის ამოწურვის შემდეგ შესაძლოა კონვერტირებულ იქნას ჩვეულებრივ სესხად.

სესხის მოქმედების ვადა – 2 თვე

საპროცენტო განაკვეთი – 2 %

ერთჯერადი საკომისიო – 3 %

 

გაიგე მეტი

logoმოკლევადიანი სესხი მიმდინარე ვალდებულებების დასაფარავად. სესხის ვადის ამოწურვის შემდეგ შესაძლოა კონვერტირებულ იქნას ჩვეულებრივ სესხად.

სესხის მოქმედების ვადა – 2 თვე

საპროცენტო განაკვეთი – 2 %

ერთჯერადი საკომისიო – 3 %

 

გაიგე მეტი
განაცხადის შევსება

შეავსე განაცხადი სახლიდან გაუსვლელად.

განაცხადის შევსება

სიახლეები